შეგონებები წარსულიდან #19 - არტურ შოპენჰაუერი

მსოფლიო გამოჩენილ ადამიანთა აზრები და გამონათქვამები, აფორიზმები, ანდაზები და ხალხური თქმები, რომლებიც წლების განმავლობაში იბეჭდებოდა ილია ჭავჭავაძის „ივერიაში“ „დამაკვირდის“ რუბრიკით.

***

ყოველი ბავშვი მცირედით მაინც გენიოსია; ყოველი გენიოსი მცირედით მაინც ბავშვია.

***

მონათესავე სულნი შორიდანვე ცნობენ ერთმანეთს.

***

პატიოსნება ჩვენი გარეგანი სინდისია, სინდისი - ჩვენი შინაგანი პატიოსნებაა.

***

ყოველი დღე - პაწია ცხოვრებაა; ყოველი გამოფხიზლება - პაწია დაბადებაა; ყოველი დილა - პაწია სიჭაბუკეა და ყოველი ძილი - პაწია სიკვდილია.

***

იმ სიტყვებზე უმშვენიერესი ლოცვა არა არის რა, რომლითც ამთავრებდნენ ძველად ინდოელები თავის დრამატიულს წარმოდგენებს: „იყვნენ ყველა ერი ტანჯვისგან თავისუფალნი“.

***

ჭეშმარიტად ამაყი და გულზვავი იგია, ვინც მტკიცედ და შეურყევლად დარწმუნებულია, რომ იგი სხვებს აღემატება.

***

ბუნებრივ ჭკუას თითქმის ძალუძს ყოველი განათლება-განვითარების ადგილი დაიჭიროს, მაგრამ ამგვარ განათლებას კი ბუნებრივი ჭკუის ადიგლის დაჭერა არ შეუძლია.

Vangogen • ვანგოგენი

Instagram