შეგონებები წარსულიდან #9 - ჟან დე ლაბრუერი

მსოფლიო გამოჩენილ ადამიანთა აზრები და გამონათქვამები, აფორიზმები, ანდაზები და ხალხური თქმები, რომლებიც წლების განმავლობაში იბეჭდებოდა ილია ჭავჭავაძის „ივერიაში“ „დამაკვირდის“ რუბრიკით.

***

სასაცილოდ აგდება სხვისა ხშირად ჭკუის სიღატაკეს ნიშნავს.

***

დრო დამაუძლურებელი და გამქარვებელია მიჯნურობისა, მეგობრობისა კი - განმამტკიცებელი.

***

დიდებულ სულს ვერავითარი უსამართლობა და ურიგობა ვერ მიეკარება.

***

ქაღალდის თამაშობას ჩვეულებრივ იწყებენ გულის გასართობად, განაგრძობენ სიძუნწის გამო და ათავებენ საბანქო ვნებათა ღელვით.

***

ვაჟკაც გმირს მარტო ომის უნარი აქვს, დიდბუნებიანს - ყველაფრისა, ერთიცა და მეორეც იმოდენას ვერ აიწონიან ერთად, რასაც ერთი პატიოსანი კაცი იწონის.

Vangogen • ვანგოგენი

Instagram