შეგონებები წარსულიდან #7 - იმანეულ კანტი

მსოფლიო გამოჩენილ ადამიანთა აზრები და გამონათქვამები, აფორიზმები, ანდაზები და ხალხური თქმები, რომლებიც წლების განმავლობაში იბეჭდებოდა ილია ჭავჭავაძის „ივერიაში“ „დამაკვირდის“ რუბრიკით.

***

ცუდი საქმეა, როცა ბავშვს აჩვევენ, ყველაფერს ისე უყუროს, როგორც სათამაშო... ყველაზე საჭიროა ასწავლონ ბავშვს გარჯა-მუშაობა. ადამიანი ერთადერთი სულიერია, რომლისთვისაც გარჯა-მუშაობა მოვალეობაა.

***

გონიერება ჭეშმარიტებათა შორის არსებული კავშირის გამოცნობას ეწოდება.

***

ზოგიერთი ქალები წიგნებს საათივით საჩვენებლად და თავმოსაწონებლად ატარებენ, სულერთია - ის საათი თუნდაც იდგეს, თუნდ სწორად დადიოდეს.

***

ზნეობის საფუძველი არის მოვალეობა და არა გამორჩენა.

Vangogen • ვანგოგენი

Instagram