შეგონებები წარსულიდან #4 - ბუდა

მსოფლიო გამოჩენილ ადამიანთა აზრები და გამონათქვამები, აფორიზმები, ანდაზები და ხალხური თქმები, რომლებიც წლების განმავლობაში იბეჭდებოდა ილია ჭავჭავაძის „ივერიაში“ „დამაკვირდის“ რუბრიკით.

***

თავისი თავისა და სურვილების დაძლევა ომში გამარჯვებაზე უფრო დიდი გამარჯვებაა.

***

უქმობა, ზარმაცობა გზაა სიკვდილისა, საქმობა, მღვიძარობა - სიცოცხლის გზაა.

***

რისხვას ვერ სძლევ რისხვითა; რისხვა ემორჩილება მარტო მშვიდობითმყოფელობას.

Vangogen • ვანგოგენი

Instagram