შეგონებები წარსულიდან #8 - კონფუცი

მსოფლიო გამოჩენილ ადამიანთა აზრები და გამონათქვამები, აფორიზმები, ანდაზები და ხალხური თქმები, რომლებიც წლების განმავლობაში იბეჭდებოდა ილია ჭავჭავაძის „ივერიაში“ „დამაკვირდის“ რუბრიკით.

***

ყოველი წუთი თავისუფალი დროისა ადამიანმა სწავლას უნდა მოახმაროს.

***

მითხარ - რა იყავი, გეტყვი - რა იქნები.

***

წყენა და ბოროტი დაივიწყე, მხოლოდ სიკეთეს ნუ დაივიწყებ ნურასდროს.

***

ბოროტთა კაცთა ნახვა-მოსმენა უკვე დასაწყისია ბოროტის საქმის ჩადენისა.

***

ადამიანს გონებისაკენ სამი გზა აქვს: აზროვნება - ყველაზე კეთილი გზაა, მიბაძვა - ყველაზე ადვილი, გამოცდილება - ყველაზე ძნელი.

***

ადამიანები ბუნებით ერთმანეთთან ძალიან დაახლოვებულნი არიან, მაგრამ განათლებით კი დაშორებულნი.

Vangogen • ვანგოგენი

Instagram