ჩანახატები გულაგიდან

დანგიზ ბალდაევის, "გულაგის" ზედამხედველის ჩანახატები.


Vangogen • ვანგოგენი

Instagram