აუდიოწიგნი: ნიკოლო მაკიაველი - მთავარი (ქართ)

"მე მსურდა მისი(ნაშრომის) ნამდვილი სამკაული ყოფილიყო ან შინაარსის სიმართლე და თხრობის სიმკაცრე, ან – არაფერი." 

"ის მთავარიც კი, რომელიც მაინცდამაინც დიდი ჭკუითა და გამჭრიახობით არ გამოირჩევა, ყოველთვის შეინარჩუნებს ძალაუფლებას,თუკი რაღაც უჩვეულო და საგანგებო ძალადობის შედეგად არ დაკარგა იგი; მაგრამ კიდევაც რომ დაკარგოს,კვლავ დაიბრუნებს მას, როგორც კი მოძალადეს რაიმე უბედურება დაატყდება თავზე."

"ხალხს ჰგონია, რომ ახალი მთავარი უკეთესი იქნება ძველზე და ამიტომ, დროს იხელთებს თუ არა, უჯანყდება ამ უკანასკნელს რაც აგრეთვე ბუნებრივია და ჩვეულებრივი, ვინაიდან დამპყრობელი გამუდმებით ავიწროებს ახალ ქვეშევრდომთ."

თავი I - რამდენნაირნი არიან სამთავროები და რა გზით შეიძლება მათი დაპყრობა; თავი II - მემკვიდრეობითი სამთავროებისათვის; თავი III - შერეული სამთავროებისათვის; თავი IV - რატომ არ აჯანყდა ალექსანდრეს მიერ დაპყრობილი დარიოსის სამეფო ალექსანდრეს სიკვდილის შემდეგ მისი მემკვიდრეების წინააღმდეგ; თავი V - რანაირად უნდა მართავდე ქალაქსა თუ სახელმწიფოს, რომლებიც, მათ დაპყრობამდე, თავიანთი კანონების მიხედვით ცხოვრობდნენ; თავი VI - ახალი სამთავროებისათვის, რომლებსაც საკუთარი იარაღითა და სიმამაცით იგდებენ ხელთ; თავი VII - ახალი სამთავროებისათვის, რომლებსაც სხვისი იარაღითა თუ სვებედნიერების წყალობით იგდებენ ხელთ; თავი VIII - იმათთვის, ვინც დანაშაულებრივი გზით აღწევენ მთავრის ძალაუფლებას; თავი IX - სამოქალაქო სამთავროსათვის; თავი X - რანაირად უნდა ვზომავდეთ ყოველი სამთავროს ძლიერებას; თავი XI - საეკლესიო სამთავროთათვის

ენა - ქართული 
ფორმატი - MP3  
ზომა - 111 MB

 

წყარო - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელექტრონული ბიბლიოთეკა 

Vangogen • ვანგოგენი

Instagram