ნაპოლეონი - სხვების სისულელე ჩვენ ვერა დროს ვერ დაგვაჭკვიანებს

ბედნიერება თავისთავად არ მოდის, იგი ადამიანებმა თვითონ უნდა ეძიონ. 

დიდი აზრები ყოველთვის კარგია, მაგრამ იმაზე დიდი უბედურება არაფერია, როდესაც ეს დიდი აზრი პატარა ტვინის კაცის გოგრაშია მოქცეული. 

თვითეულ ჯარისკაცს ჩანთაში მარშლის კვერთხი აქვს. 

ჟამი ჩემია და ჟამისა მე ვარ იმედი, თვითონ სამარეც მევიწროვოს თუ ტოლი მყავდეს?! 

სხვების სისულელე ჩვენ ვერა დროს ვერ დაგვაჭკვიანებს. 

ყოველ სხვა ღირსებას მოკლებულია იგი ქალი, რომელიც თავს იწონებს მარტო იმით, რომ ლამაზი ვარო. ლამაზი ქალი თვალს მოსწონს, კეთილი-გულს. პირველი- ლამაზი ნივთია, მეორე-საუნჯე. 

ჭეშმარიტი სიმდიდრე ქონების სიდიდე-კი არ არის, არამედ მისი გონიერი მოხმარებაა.

Vangogen • ვანგოგენი

Instagram