ვოლფანგ გოეთე - უდიდესი ბედნიერება ადამიანის პიროვნებაა


ადამიანი თავისთავს ცნობს არა გონების თვალით, არამედ გამოცდილებით, ისიც მხოლოდ მაშინ, როცა შეუდგება მოვალეობის აღსრულებას.

ადამიანი იმას აქებს, ვისიც სწორ და ტოლად თავისი თავი მიაჩნია.

ადამიანი, რომელიც წვრილმანებისთვის ზრუნავს, სთესს ცრუ-მედიდურობას და მკის სასოწარკვეთილებას.

ადამიანის თვისებაა ჰკიცხოს ყოველივე ის, რის უნარიც თვითონ არა აქვს.

ვინც არეულს დროს თვითვე გულით ყოყმანობს, იგი ბოროტს ამრავლებს და შეძლებას აძლევს გაძლიერებისას, ხოლო ვინც სულით მტკიცეა და შეურყეველი, იგი საკუთარს ქვეყანას იშენებს.

ვინც ეძიებს ჭეშმარიტებას - ჭკვიანია, ვისაც ჰგონია ვიპოვეო - სულელია.

ვინც სხვის ენას არ შეისწავლის, ის თავისისაც ვერას გაიგებს-რა.

თუ ადამიანმა გონებით კარგად შეიგნო თავისი ნაკლი, იგი უნაკლო ადამიანთ ძალიან დაახლოვებია.

კაცთა შორისაც, როგორც წიგნთა შორის, ბევრი ისეთი ეგზემპლიარია, რომელიც კრიტიკისა და საყვედურის ღირსიც არ არის.

კაცი, რომელმაც თავისი თავის იმედი დაჰკარგა, აუცილებლად თავის ღონესაც დაჰკარგავს.

როგორ შეიძლება შეიცნო შენი თავი? არა მჭერმეტყველობის, არამედ მხოლოდ მოღვაწეობის გზით, ეცადე შეასრულო შენი მოვალეობა, და გაიგებ, რა არის შენში.

უდიდესი ბედნიერება ადამიანის პიროვნებაა.

უნდა დაბერდეს ადამიანი, რომ სხვებს ნაკლი და ცოდვა ადვილად შეუნდოს. ჯერ არც ერთი ცოდვა არ შემხვედრია, რომ შესაფერს გარემოებაში მეც არ ჩავიდინო.

შესაძლო იყო დაბადებულიყვნენ ზრდილობიანი ბავშვები, თვითონ მშობლები რომ ზრდილობიანი ყოფილიყვნენ.

Vangogen • ვანგოგენი

Instagram