ფრიდრიხ ნიცშე - ადამიანს ავისა და ჭუჭყიანი ფიქრისა არა რცხვენია


როცა ერთი კაცი გიჟდება, ამას უბრალოდ სიგიჟე ჰქვია, ხოლო როცა ყველა გიჟდება - რევოლუცია. 

ვინც ბიწიერებასა და ვნებას მოუღალავს და უწამებია, სათნოებაში ეძებს თავის მოქანცული სულის მოსვენებას და ბედნიერებას. ამიტომაც ადვილად შესაძლებელია მოხდეს, რომ ორ სათნო ადამიანს ერთმანეთის გრძნობისა არა ესმოდეს-რა. 

ყოველთვის მავნებელი ადამიანი ის კაცია, რომელიც თავისდა სასარგებლოდ სარგებლობს კაცის სისუსტით.

ადამიანს ავისა და ჭუჭყიანი ფიქრისა არა რცხვენია. ხოლო როცა ჰგონია, სხვასაც ეჭვი აქვს აღებული, რომ ავი და ჭუჭყიანი ფიქრი მაქვსო, მაშინ იგრძნობს ხოლმე სირცხვილს. 

Vangogen • ვანგოგენი

Instagram