დანტე ალიგიერი - პატიოსნება ადამიანისა ძალიან იშვიათად გარდაიცემის მემკვიდრეობით


გახსენ გონება შესასმენად ნათხრობის ჩემის, და აღიბეჭდე ყოველივე ასე ხსოვნაში; რადგან მოსმენა როდი ნიშნავს მეცნიერებას, არამედ მხოლოდ მონასმენის მტკიცედ შეგნება. 

ვინც სიმართლისთვის მებადურობს გამოუცდელად, ზღვაზე გასული მობრუნდება ხელცარიელი, უფრო მეტს ვიტყვი, დამაშვრალი და ნირშეცვლილი ლეგიონია ამნაირთა რიცხვი მიწაზე.

პატიოსნება ადამიანისა ძალიან იშვიათად გარდაიცემის მემკვიდრეობით, მოდგმით, ამიტომაც იგი უნდა ამშვენებდეს მარტო იმის სახელს, ვინც მისი მქონებელია.

უპირველესი იგი არის სულელთა შორის ვინც “ჰოს“ მთქმელია ყოველ წუთში დაუფიქრებლად, აგრეთვე მჩატედ ყოველივეს უარმყოფელი.

ჰოი, რამდენი სიბრძნე გმართებთ იმათ წინაშე, ვინც არა მარტო კაცთ საქციელს ამჩნევს და ხედავს, არამედ სულის უფსკრულებშიც კითხულობს აზრებს.

Vangogen • ვანგოგენი

Instagram