არტურ შოპენჰაუერი - სარწმუნოება სიყვარულსა ჰგავს და ძალდატანებით ვერავის ჩაენერგება


ადამიანი წარმოადგენს პიროვნებას და მისი მთავარი ღირსებებია: ჭკუა, სილამაზე, ტემპერამენტი, ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა არის ბედნიერების უპირველესი პირობა, აგრეთვე მხიარული ხასიათი და ნაკლები სიმდიდრე. ბედნიერება და უბედურება დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ აღიქვამ, რა სიმაღლიდან უყურებ მას. 

იმ კერძო ადამიანსა, თუ ერს, რომელიც სხვის აზრებსა და თეორიებს ითვისებს, ან საკუთარ “მე“-ს სნეულება სჭირს, ან იმ ჭლექიანს მოგაგონებთ, რომელიც თავის სნეულობით შესწავლის მაგიერ, ყოველგვარ წამლებს ეტანება, რადგან ამ წამლებს სხვებისთვის ურგიათ.

სარწმუნოება სიყვარულსა ჰგავს და ძალდატანებით ვერავის ჩაენერგება. ამიტომ დიდი უგუნურებაა ვისმე ძალა დავატანოთ, გინდა თუ არა ესა და ეს სარწმუნოება ირწმუნეო. როგორც ძალდატანებულს სიყვარულს სიძულვილი მოსდევს, ისე ძალდატანებულს სარწმუნოებას სრული ურწმუნოება მოსდევს.

ყოველი დღე პაწია ცხოვრებაა: ყოველი გამოფხიზლება - პაწია დაბადება, ყოველი დილა პაწია სიჭაბუკეა და ყოველი ძილი პაწია სიკვდილია.

ყოველი ბავშვი მცირეოდნად მაინც გენიოსია; ყოველი გენიოსი მცირეოდნად მაინც ბავშვია.

Vangogen • ვანგოგენი

Instagram