პლატონი - ყოველი კაცი თვითვე თავისი თავის მტერია


ბედნიერია ის, ვისაც სიბერეში უნარი აქვს სწორად იმსჯელოს საგნებზე. 

თითქმის ყოველივე, რაც ადამიანზეა დამოკიდებული, შეიძლება წახდეს და წაიბილწოს ოქროსაგან. 

სამართლიანია ჩვენი მტკიცება, რომ ძალიან მდიდარი ადამიანები გულუხვები არ არიან და რადგან ისინი გულუხვები არ არიან, არ შეიძლება, რომ ისინი ბედნიერები იყვნენ. 

სრული უმეცრება არც ისეთი უბედურებაა, რომ კაცს ყველაზე უფრო იმისი ეშინოდეს; ცუდად გაგებული და ურიგოდ მონელებული ცოდნა ბევრად უარესი და სახიფათოა. 

ყოველი კაცი თვითვე თავისი თავის მტერია.

Vangogen • ვანგოგენი

Instagram