ანატოლ ფრანსი | Anatole France


ერის სილამაზეს მე ვამტკიცებ ეროვნული ანბანით. 

თქვენ მეკითხებით, რატომ შევაერთე ორი ცნება? იმიტომ, რომ ადამიანის სიტყვასა და მიწას შორის არის იდუმალი კავშირი. ენა დაიბადა ხნულში: წარმოშობით ის სოფლელია. მართალია, ქალაქმა მას მისცა რაღაც სიფაქიზე და სილამაზე, მაგრამ მთელი ძალღონე მას წამოჰყვა მინდვრიდან, სადაც ის დაიბადა ჯეჯილში, როგორც ტოროლას გალობა.

Vangogen • ვანგოგენი

Instagram